> agenda

Agenda

 
10 juni 2019, 10:00 uur

Taizé-viering

r.k. Heilige Michaëlkerk in Emmeloord.

Op tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, is er ook dit jaar weer een Taizé-viering in de r.k. Heilige Michaëlkerk in Emmeloord.; aanvang 10.00 uur.
De oecumenische broederschap in het Franse Taizé is een ontmoetingsplek voor jongeren en volwassenen uit heel de wereld. De stijl en de sfeer van de vieringen van Taizé worden gekenmerkt door eenvoudige liederen op korte teksten en stilte. Er is geen preek; wel zijn er altijd lezingen van teksten uit de bijbel.

De viering wordt alweer voor de tiende keer georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Bovendien viert de Raad dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. Twee jubilea!

In de Raad van Kerken Emmeloord werken de volgende kerken uit Emmeloord samen: Doopsgezinde Gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk, Protestantse Gemeente Emmeloord, geloofsgemeenschap H. Michaël van de Emmaüsparochie, Leger des Heils Emmeloord, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, gemeente Emmeloord.
Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd, als: Week van Gebed, Taizé-viering, Stepdienst, Kerstnachtdienst.

U bent van harte uitgenodigd om de Taizé-viering bij te wonen/ mee te vieren.
Omdat het een jubileum is, belooft het een bijzondere viering te worden! Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Na afloop bestaat de mogelijkheid nog een kopje koffie of thee te drinken in de Ontmoetingsruimte bij de kerk.

Tot ziens!
Raad van Kerken Emmeloord

Taizé viering oecumene


Terug
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl