> agenda

Agenda

29 oktober 2022, 15:00 uur

Preek van de Leek

Smeden 1, Emmeloord

Onder de titel De ander eerst, over de waarden van het burgerschap , houdt professor dr. S. Schaap uit Emmeloord op 30 oktober om 15.00 een lezing in de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder, Smeden 1, Emmeloord. In deze lezing komt de vraag aan de orde hoe burgers zich onderling verhouden. Wat de één als zijn grondrecht beschouwt, is ook het grondrecht van de ander. Kwesties als morele integriteit , tolerantie en ideeën over goed en kwaad zullen de revue passeren.
Na zijn studie aan de Hogere Landbouwschool studeerde Sybe Schaap filosofie, waarin hij op het marxisme promoveerde. Hij heeft hoogleraarschappen o.a.  aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de universiteit in Praag vervuld. Hiernaast is hij ook dijkgraaf geweest en voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tenslotte was hij 12 jaar senator in de Eerste Kamer voor de VVD. 
Een Preek van de Leek is geen gewone kerkdienst. De Doopsgezinde Gemeente stelt haar kansel ter beschikking aan iemand die zijn stem in het maatschappelijk debat roert. Dit past helemaal bij het gedachtegoed van deze vrijzinnige geloofsgemeenschap, waarin men in alle openheid en met respect voor de ander discussies over religie en maatschappelijke kwesties voert. De Preek van de Leek is nog geen traditie in de Noordoostpolder, maar de Doopsgezinde Gemeente wil deze graag gaan opzetten en nodigt iedereen die hiervoor belangstelling heeft uit. 
Aan deze Preek van de Leek zijn geen kosten verbonden. Wilt u zich i.v.m. de voorbereiding  voor 29 oktober opgeven bij Gerrit Heeringa, e-mail: gerrit@famheeringa.com


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl