Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 14 | 11 juli 2022 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende en vernieuwde nieuwsbrief verschijnt op maandag 15 augustus. Kopij kunt u uiterlijk maandag 8 augustus mailen naar communicatie@ads.nl.

 


uitgelicht
Jaarthema podcast
Jaarthema podcast
Komend seizoen verschijnt er geen themaboekje, maar wel een podcast over het nieuwe jaarthema: 'Wereld van verschil'.  Lees meer >>
 

achtergronden
'Natuurlijk zeg ik ja'
'Natuurlijk zeg ik ja'
Sophia Mons vertelt over de Europese aanbiddingsdienst op de Global Youth Summit, de jongerenbijeenkomst van het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië. Over goede gesprekken, zingen, en elkaar nog beter leren kennen. Lees meer >>
 

In het spoor van Henk (3) In het spoor van Henk (3)
Vanuit Margokerto, Indonesië, start voor Henk Stenvers een nieuwe periode na de overdracht van het voorzitterschap van Mennonite World Conference. Miekje Hoffscholte-Spoelder, voorzitter van het ADS-bestuur, bericht erover. Lees meer >>
 

In het spoor van Henk (2) In het spoor van Henk (2)
De tweede impressie van Miekje Hoffscholte-Spoelder, voorzitter van het ADS-bestuur, bij het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië. Over zingen, jurken en vertrouwen in de toekomst. Lees meer >>
 

'Vriendschap voor altijd' 'Vriendschap voor altijd'
Vriendschap, geloof en verbinding tussen moslims en doopsgezinden. Ds. Paul Thimm over Gods vrede vanuit het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië. Lees meer >>
 

MWC-assemblee: opening MWC-assemblee: opening
Ds. Paul Thimm bericht over de opening op 5 juli van het Doopsgezind Wereldcongres, in het Engels Mennonite World Conference Assembly, van 5-10 juli in Indonesië: 'Samen Jezus volgen over grenzen heen'. Lees meer >>
 

In het spoor van Henk (1) In het spoor van Henk (1)
'Welkom in Indonesië, waar tijd een ander begrip is', appt Henk met een grote smiley, als ik hem een foto van het verlaten ontvangsttafeltje stuur bij aankomst in Semarang. Wachten is niet het grootste talent van ons westerlingen. Deel 1 van de ervaringen van Miekje Hoffscholte-Spoelder, voorzitter van het ADS-bestuur, bij het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië. Lees meer >>
 

nieuws
Henk Stenvers voorzitter MWC
Henk Stenvers voorzitter MWC
Op 8 juli jl. is Henk Stenvers officieel voorzitter geworden van Mennonite World Conference, de koepelorganisatie van alle doopsgezinde en verwante vredeskerken ter wereld. De overdracht van het voorzitterschap vond plaats tijdens het Doopsgezind Wereldcongres dat van 5-10 juli gehouden werd in Indonesië. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit feliciteert Henk van harte en wenst hem veel sterkte en zegen toe bij zijn nieuwe werkzaamheden. Lees meer >>
 

ABC-Climont: de kunst van de ontmoeting ABC-Climont: de kunst van de ontmoeting
ABC-Climont wil een voormalige vakantiekolonie in Frankrijk omvormen tot een plek waar gastvrijheid, vorming, inspiratie en herbronning centraal staan. Het protestantse kerkje van Le Climont, dat tegenover de vakantiekolonie ligt, maakt ook deel uit van het project. Lees meer >>
 

Visienota 'Naar een duurzame toekomst' Visienota 'Naar een duurzame toekomst'
Op 15 juni jl. hebben de vertegenwoordigers van de 19 lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland unaniem ingestemd met de nieuwe visienota Naar een duurzame toekomst. Lees meer >>
 

CoŲrdinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties CoŲrdinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties
Ten behoeve van het IBO-SMPR zoekt de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland een coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) voor 16 uur per week. Solliciteren kan tot 12 juli. Lees meer >>
 

Sponsor een schoolkit Sponsor een schoolkit
De nieuwe collecte voor Doopsgezind WereldWerk is bestemd voor het vullen van tassen met schoolspullen en toiletartikelen. De tassen zullen in oktober 2022 naar Jordanië verscheept worden Lees meer >>
 

Festival Doopsgezind WereldWerk Festival Doopsgezind WereldWerk
Zaterdag 22 oktober 2022 zien we je graag in Dopersduin tijdens het WereldWerkfestival! Jong en oud maken een 'Wereld van verschil'. Het doel is de verschillen op de wereld kleiner te maken. Lees meer >>
 

Tassenmaakdagen in Almere en Drachten Tassenmaakdagen in Almere en Drachten
Om de ambitie 2.500 tassen te leveren voor transport naar Jordanië waar te maken, organiseert WereldWerk twee tassenmaakdagen: op zaterdag 10 september in Almere en op zaterdag 17 september in Drachten. Lees meer >>
 

Intrede
Op 10 juli heeft ds. Roelof Akse intrede gedaan in de Doopsgezinde Gemeente Damwâld. 
Op 12 juni heeft de intrededienst van ds. Karel van Wijngaarden plaatsgevonden in de Doopsgezinde Gemeente Holwerd.


Doop
In een feestelijke Pinksterdienst is in de Doopsgezinde Gemeente Walcheren br. Eric Potjer gedoopt op zijn belijdenis. 
Op zondag 3 juli jl. heeft zr. Erna Luiten-Koot te midden van de Doopsgezinde Gemeente Stiens belijdenis van haar geloof gedaan. Haar echtgenoot br. Cornelis Luiten had deze stap begin 2021 genomen, midden in de coronapandemie.
Jubileum
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de doopsgezinde vermaning te Zijldijk werd gebouwd. Dit heuglijke feit wordt gevierd in september.


  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
communicatie@ads.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
12 juli 14:​30 uur
Laat mij niet los: Zomerserie over Ruth
Dit jaar valt ons Pinksterfeest samen met het joodse Wekenfeest. Beide feesten zijn verbonden met het bijbelboek Ruth. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft ter ere van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2021 een korte cursus uitgegeven over Ruth. Op drie zomerse dinsdagmiddagen in Zaandam kunnen deelnemers zich aan de hand van dit materiaal verdiepen in het boekje Ruth.  Lees meer >>

13 juli 19:​00 uur
Open kerk DG De Westereen
De Doopsgezinde Gemeente De Westereen houdt in juli en augustus 'open kerk'. Er zijn diverse exposities en er wordt orgel- of pianomuziek gespeeld. Ook wordt een toelichting gegeven op doopsgezind zijn. Lees meer >>

15 juli 14:​00 uur
Tsjerkepaad-expositie 'Thuis op aarde'
Doet Boersma laat in haar werk de zorg voor de natuur en het behoud van de aarde zien. Tentoonstelling in de DG Leeuwarden in het kader van Tsjerkepaad. Lees meer >>

19 juli 12:​30 uur
Spagaat van de dienstweigeraar
Pieter Post, dienstweigeraar en doopsgezind dominee, houdt een lezing in Haarlem over de 'spagaat van een dienstweigeraar'. Een dienstweigeraar weigert wapens te dragen, maar ziet ook in dat er soms moet worden ingegrepen. Lees meer >>

28 juli 20:​00 uur
God in het digitale tijdperk
Hans Busstra houdt in de DG Apeldoorn een lezing over technologische ontwikkelingen en onderliggende filosofische aannames. De term ‘dataïsme’ wordt wel gebruikt als omschrijving van een nieuw wereldbeeld. Maar is de werkelijkheid wel geheel in data te vangen? Lees meer >>

31 juli 10:​00 uur
Profetisch spreken van de kerk
Op zondagmorgen 31 juli wordt in Middelburg een bijzondere kerkdienst gehouden met als onderwerp 'De schreeuw van de aarde'. Ds. Leuny de Kam en Broeder Dieleman leveren een bijdrage, samen met een paar jongeren uit de klimaatbeweging. Lees meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Gemeenten 

Organisaties 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat