dg noordoostpolder > de beiaard

De Beiaard

 
 

De Beiaard

Redactie adres Beiaard:

Br. H. Bergman tel. 06 - 55 18 73 46 e-mail: h.bergman@xs4all.nl
Zr. E. Slingerland-Veen, tel. 0527-243130 e-mail: sling238@telfort.nl

Kopij inleveren: laatste week februari/mei/augustus/november

Het laatst verschenen nummer is te downloaden.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl